Tech Club tilaisuudet

11.4.2019 klo 13:30-16:00 Sugif Vuosikokous ja Tech Club. Paikka:Innopol 2, Espoo.


Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksen jälkeen pidetään Tech Club tilaisuus klo 14-16.
Ilmoittaudu mukaan täältä!

logo Sugif ry on SAS-käyttäjien rekisteröity yhdistys Sähköposti: info@sugif.fi